Намаление на строителството през месец юли с 6,8% в сравнение с 2012 г.

Въз основа на данни на националният статистически институт (НСИ) за юли 2013г. нивата на продукцията в строителството е с ръст по голям от 1% в сравнение с предходния месец.

Отчита се намаление от 6,8% на строителството през юли 2013 г. със същия месец през 2012 година.

Нивото на произведената строителна продукция през 2013г., на база на сезонно изгладени данни, е над нивото от предния месец, но продукцията от гражданското строителство показва растеж от 2,5%, от друга страна сградното строителство отчита спад с 0,2%.

Изчислението от календарно изгладени през юли 2013г.  На спада на строителната продукция на годишна база, се дефинира от отрицателния темп както на гражданското, така и при сградното строителство, като е отчетен спад както следва от 8,8 и 5,3%.