Намаление на броят на ипотечните възбрани в САЩ

Броят на имотите в САЩ през юни, които са под възбрана или са иззети от банковите институции е по-нисък, според най-нови изследвания на фирма RealtyTrac Inc.

 

Това е най-новото доказателство, че САЩ се съживява от последиците на жилищния срив.

През месец юли 2013 кредиторите са започнали процес по поставяне на възбрана върху 57 285 имота - което е най-ниското ниво от 7,5 години насам. Така броят е с цели 21% под нивата от месец май и общо с цели 45% по-нисък с общия брой спрямо месец юни 2012 г.

Кредиторите през юни са взели собствеността върху 35 507 жилища, или общо с около 9% под техния брой през месец май и общо с 25% под нивата спрямо 2012 година.

Очакванията са че общият брой на възбраните ще се увеличи до приблизително 800 000 в спрямо с 1,1 млн. за предходната 2012 година.

Общият брой на приключилите възбрани, при които кредиторът поема собствеността върху жилищата, скоро ще достигне 500 000, или приблизително 25% под общия им брой за предходната година.

Положителната статистика се появява на общия фон на все по-продължителното съживяване на сектора на жилищни имоти в САЩ, дължащо се преди всичко на домиращото увеличение на заетостта,  по-ниските лихвени проценти, увеличаащото се доверие на потребителите, както и повишеното търсене на имоти.

Ситуацията е благоприятна за повишение на жилищните цени. Така месец май 2013 отчете увеличение с общо 12,2% спрямо месец май 2012 година. Това се явява най-голямото увеличение от общо седем години, спрямо данни на CoreLogic.

 

www.investor.bg